loader image
Aavik OÜ

Keila üksikelamu-ja paariselamukrundid

Arendusala on mõeldud hoonestamiseks väikeelamutega – vastavalt detailplaneeringule 19 üksikelamukrunti ja 4 paariselamukrunti. Piirkonna teenindamiseks rajati 3 uut tänavat kogu muu vajaliku taristuga (asfalteeritud tänavad sh kergliiklustee, vee-, kanalisatsiooni-, sidekanalisatsioon, tänavavalgustus). Samuti rajatati piisavalt parkimiskohti Ülesõidu 43 kinnistule rajatava avaliku pargi teenindamiseks.

Jõepargi arendusalast idas üle Tuula tee asub Keila Jõepark ehk Keila mõisa park, mis on looduskaitsealune park Keila linnas, Keila jõe kaldal.