loader image
Aavik OÜ

Saue linna eramukrundid, eramud, ridaelamud, kortermajad

Saue linna eramukrundid, eramud, ridaelamud, kortermajad Saue keskuses asuvale maa-alale koostatud detailplaneeringuga moodustati uued kinnistud, määrati kruntidele sihtotstarbed ja ehitusõigused.  Anti lahendus juurdepääsuteedele, tehnovõrkudega varustamisele, haljastusele ja heakorrale. 

Piirkonnast on kujunenud terviklik elamurajoon, kus on nii ühepereelamud, paariselamud, ridaelamud kui ka korterelamud kokku ligi 200 perekonnale.